Eminent priest(Rinzai sect 7)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-55
Myoshinji
Itsugai Kajiura
NO 2A-56
Enpukuji
/ Kanshu Soujyun ( Deiryu )
NO 2A-57
Tenryuji
/ Seisetsu SekiNO 2A-58
Nanzenji
/ Ladle and Calligraphy
NO 2A-59
Kokutaiji
/ Shinden Inaba
NO 2A-60
Myoshinji
/ Zenki Sugimoto

Sold
NO 2A-61
Tofukuji
/ Gyoou Honkou
NO 2A-62
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-63
Myoshinji
/ Taiko Furukawa